Primăria sectorului 3: Taxele şi impozitele se plătesc fără penalităţi până pe 30 septembrie


clipboard01

Taxele şi impozitele în sectorul 3 se plătesc fără penalităţi până pe 30 septembrie.

Direcţia Generală de Taxe şi Impozite Locale (DGTIL) sector 3 precizează că 30 septembrie este termenul scadent de plată pentru semestrul al doilea al acestui an fiscal.

Depăşirea termenului de 30 septembrie atrage după sine aplicarea unor majorări în cuantum de 2% pe lună pentru neplata la termenul prevăzut a taxelor şi impozitelor locale pe clădiri şi terenuri, respectiv a taxelor pentru mijloacele de transport.

 

De asemenea, neachitarea la termen a taxelor şi impozitelor va fi urmată de demararea procedurii de executare silită în condiţiile prevăzute de Codul de procedură fiscală, prin emiterea şi comunicarea de somaţii, titluri executorii, instituirea de popriri asupra disponibilităţilor băneşti ale debitorilor şi sechestre asupra bunurilor mobile şi imobile.

Pentru plata impozitelor şi taxelor locale DGITL sector 3 pune la dispoziţia contribuabililor sediile situate pe str. Lucreţiu Pătrăşcanu nr. 3-5 şi str. Sfânta Vineri nr. 32. Programul de lucru cu publicul este următorul: luni, marţi, miercuri, vineri între orele 8,30-16,30, iar joi în intervalul orar 8,30-18,30.

Totodată, locuitorii sectorului 3 îşi pot achita obligaţiile financiare la agenţiile CEC arondate DITL sector 3, la oficiile poştale din Bucureşti, dar şi prin platforma www.ghiseul.ro.